Weboldal Tájékoztató

Jelen tájékoztató (továbbiakban: Tájékoztató) célja a fogyasztók és más építkezők (továbbiakban együtt: építkezők) informálása a WIENERBERGER SHOP (shop.wienerberger.hu) internetes felület (továbbiakban: WIENERBERGER SHOP weboldal) működéséről, és annak tartalmáról.

A WIENERBERGER SHOP weboldal használata, beleértve az azon történő regisztrációt is, az építkezők számára díjmentes.

 1. A WIENERBERGER SHOP weboldal rendeltetése

1.1. A WIENERBERGER SHOP weboldalon feltüntetett termékek gyártója, illetve forgalmazója a WIENERBERGER Téglaipari zártkörűen működő Részvénytársaság (továbbiakban: WIENERBERGER zRt.)

1.2. A WIENERBERGER SHOP a WIENERBERGER zRt. által üzemeltetett weboldal. A WIENERBERGER zRt. ezt annak érdekében hozta létre, hogy

 • az építkezők közvetlen gyártói információkhoz juthassanak az ott feltüntetett termékek tulajdonságairól,
 • elősegítse az építkezéshez szükséges termékek egyidejű összeállítását,
 • megkönnyítse az így összeállított termékcsomag megvásárlását a WIENERBERGER SHOP weboldalon feltüntetett kereskedő partnereinél (továbbiakban: Kereskedő),
 • az ajánlott fogyasztói árak és műszaki termékinformációk feltüntetésével segítse az építkezőket, hogy az igényeiknek legmegfelelőbb termékeket tudják megvásárolni a Kereskedőktől.

1.3. A WIENERBERGER SHOP weboldalon termékértékesítés nem történik, az nem minősül hagyományos webshopnak.

 1. A WIENERBERGER SHOP weboldalon feltüntetett árak, költségek

2.1. Az építkezők a termékeket a Kereskedőknél vásárolhatják meg.

A WIENERBERGER SHOP weboldalon feltüntetett termékárak a WIENERBERGER zRt. által ajánlott fogyasztói árak (továbbiakban: Ajánlott Fogyasztói Árak). Az Ajánlott Fogyasztói Árak tartalmazzák az építkező által megadott magyarországi építési vagy egyéb magyarországi szállítási (átvételi) helyszínre történő kiszállítás kalkulált költségeit is. A Kereskedők az Ajánlott Fogyasztói Áraktól függetlenül, saját döntésük alapján határozzák meg a termékek eladási árát. Az Ajánlott Fogyasztói Árak érvényesülése nem biztosított, azok az építkezők nagyságrendi tájékozódását segítik.

2.2. Az Ajánlott Fogyasztói Árak a WIENERBERGER SHOP weboldal segítségével megvásárolt termékekre irányadóak.

2.3. A WIENERBERGER SHOP weboldalon feltüntetett szigetelőanyag árakat (továbbiakban: Kalkulált Szigetelőanyag Ár) a WIENERBERGER zRt. a piacon fellehető tíz db., találomra kiválasztott szigetelőanyag kereskedő által alkalmazott fogyasztói ár átlagáraként kalkulálta ki. A WIENERBERGER zRt. nem tud felelősséget vállalni azért, hogy az építkezők a szigetelőanyagot a Kalkulált Szigetelőanyag Áron vásárolhatják meg a Kereskedőknél.

2.4. A WIENERBERGER SHOP weboldalon feltüntetett csomagolási díj, raklap eladási díj, raklap visszavételi díj, daruzási díj, valamint útdíj költségek (továbbiakban együtt: Költségek) kalkulált költségek, melyek meghatározása során a WIENERBERGER zRt. a saját üzletmenetében a Kereskedők felé érvényesített költségeket vette alapul. A WIENERBERGER SHOP kizárólag magyarországi szállítási címmel tud útdíj költséget kalkulálni. A WIENERBERGER zRt. nem tud felelősséget vállalni azért, hogy a Kereskedők az építkezőkkel szemben ezeket a Költségeket érvényesítik.

2.5. A WIENERBERGER SHOP weboldalon feltüntetett akciókat, akciós árakat (továbbiakban: Akció) a WIENERBERGER zRt. nem az építkezők részére, hanem a Kereskedők részére nyújtja. Az Akció időtartama alatt a WIENERBERGER zRt. kedvezményes beszerzési árakat biztosít a Kereskedők részére. Az Akciók WIENERBERGER SHOP weboldalon történő feltüntetésének célja, hogy az alacsonyabb árakról az építkezők is tudomást szerezzenek és a Kereskedőknél kedvezőbb árat tudjanak elérni. Az Akcióra történő utalás az Akció időtartama alatt kerül a WIENERBERGER SHOP weboldalon feltüntetésre.

A WIENERBERGER SHOP weboldalon feltüntetett bruttó akciós ár a WIENERBERGER zRt. által ajánlott bruttó fogyasztói ár.

 1. Termékvásárlás folyamata

a.) Az építkező három egyszerű lépésben (termékek kosárba helyezése, regisztráció, Kereskedő kiválasztása) egy „Előajánlatot” konfigurál a WIENERBERGER SHOP weboldalon.

Mód van arra is, hogy az építkező a Kereskedő segítségével (pl.: amikor felkeresi a Kereskedőt) készítse el az Előajánlatot.

b.) Az építkező a WIENERBERGER SHOP weboldalon szereplő valamelyik Kereskedőnek (az Előajánlat érvényességi idején belül) megadja az Előajánlat azonosítóját.

Az építkező a Kereskedővel véglegesíti a termékigényt, ennek során módosíthatják az Előajánlatban rögzített termékkört illetve termékmennyiséget is.

c.) Az építkező és a Kereskedő szerződést köt a kívánt termékek adásvételével, kapcsolódó kérdésekkel összefüggésben.

d.) Az építkező a telefonkészülékére SMS formájában kap egy 4 jegyű kódot. Ezt megadja a Kereskedőnek.

e.) A Kereskedő megrendeli a WIENERBERGER zRt-től a termékeket.

f.) A megrendelt termékek az építkezés magyarországi helyszínére vagy a megadott egyéb magyarországi szállítási címre kerülnek kiszállításra (pl. a kereskedő telephelye). A WIENERBERGER zRt. kizárólag magyarországi címre történő kiszállítást végez. Külföldre történő szállítás minden kérdése, költsége és egyéb feltétele a kereskedő és az építkező szerződésére tartozik. Ezeket a kérdéseket is az építkezőnek és a kereskedőnek kell egyeztetnie.

 1. Szerződéses viszonyok

4.1. Sem az Előajánlat lezárása a WIENERBERGER SHOP weboldalon, sem annak átadása a Kereskedők részére nem hoz létre ajánlati kötöttséget sem az építkező, sem a Kereskedő, sem a WIENERBERGER zRt. részéről.

4.2. A WIENERBERGER SHOP weboldalon kiválasztott termékek megvételével kapcsolatban az építkező és a Kereskedő között jön létre adásvételi szerződés.

Az építkező és a Kereskedő megállapodnak a termékek konkrét eladási áráról, a kapcsolódó járulékos költségekről, a termékek átvételének módjáról, helyéről és idejéről, egyéb általuk fontosnak tartott kérdésekről.

4.3. A Kereskedő a WIENERBERGER zRt-től megvásárolja az építkező kiszolgálásához szükséges termékeket.

4.4. A WIENERBERGER zRt. nem vállal semmilyen felelősséget a Kereskedő és az építkező közötti szerződéssel, annak teljesítésével kapcsolatban.

 1. A WIENERBERGER SHOP weboldal működésével összefüggő jogszabályok
 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
 • A fogyasztóvédelemről szóló 1997.évi CLV. törvény
 • A tisztességtelen kereskedelmi tevékenység gyakorlásának tilalmáról szóló 2008.évi XLVII. törvény
 • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
 1. A fogyasztói jogok érvényesítése

Panasz

A fogyasztó a panaszát a WIENERBERGER zRt. székhelyén (1119 Budapest Bártfai u. 34.) vagy a +36 1/464-7030 telefonszámon szóban, továbbá az shop@wienerberger.hu e-mailcímen, illetve a WIENERBERGER zRt. székhelyére címezve (1119 Budapest Bártfai u. 34.) postai úton írásban teheti meg.

A WIENERBERGER zRt. a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a WIENERBERGER zRt. a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát

a) személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadja, b) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi.

Az írásbeli panaszt a WIENERBERGER zRt. a beérkezését követően 30 napon belül írásban érdemben megválaszolja és intézkedik annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a WIENERBERGER zRt. indokolni köteles.

Békéltető Testület

Illetékes testület: Budapesti Békéltető Testület (1016 Budapest, Krisztina krt. 99.).

Online vitarendezési platform

Tájékoztatás az 524/2013/EU rendelet alapján: A fogyasztóknak lehetőségük van online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvitájukat az online vitarendezési platformon keresztül rendezni. Az online vitarendezési platform az Európai Bizottság által létrehozott interaktív weboldal, amely az EU valamennyi hivatalos nyelvén működik, és amelynek használata díjmentes, elérése: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU A fogyasztók a jogvitákat - regisztrációt követően - kérelem beküldésével rendezhetik az online vitarendezési platformon keresztül.

Fogyasztóvédelmi hatóság

Illetékes hatóság: Budapest Főváros Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség (1052 Budapest, Városház u. 7.).

Wienerberger worldwide